Het Affiliate Centrum / Promotie Centrum dient alleen als aanbieder van advertentieruimte en is niet verantwoordelijk voor de mogelijke inhoud daarvan.

Het Affiliate Centrum / Promotie Centrum is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de bemiddeling via de website.

Het Affiliate Centrum / Promotie Centrum biedt de adverteerders van deze website dus enkel de mogelijkheid om banners en tekstlinks op websites te plaatsen, de transactie komt dus enkel tot stand tussen de website eigenaar en de adverteerder, het Affiliate Centrum / Promotie Centrum is daarbij dus geen betrokken partij en treed dus niet op als bemiddelaar, tussenpersoon of in gelijk welke andere hoedanigheid dan ook.

Het Affiliate Centrum / Promotie Centrum controleert de banners en/of tekstlinks niet en biedt geen enkele waarborg m.b.t. de kwaliteit, echtheid, verhandelbaarheid, wettelijkheid of veiligheid van deze links. Het Affiliate Centrum / Promotie Centrum neemt dan ook geen geen enkele verantwoordelijkheid en draagt ook geen enkele aansprakelijkheid.

Omdat de gegevens door derden worden ingevoerd kan het Affiliate Centrum / Promotie Centrum nooit aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid, actualiteit van deze door derden geplaatste advertenties.
Eventuele schade als gevolg van een advertentie op deze site is geheel voor eigen risico en kan niet op het Affiliate Centrum / Promotie Centrum verhaald worden

Alle gebruikers van het Affiliate Centrum / Promotie Centrum worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde punten, de algemene voorwaarden en ons privacy statement.

 

Algemene Voorwaarden | Privacy Statement | Disclaimer | Sitemap | FAQ | Affiliate Links | Contact
All content copyright 2005 AffiliateCentrum / PromotieCentrum
Alle rechten voorbehouden.