Het Affiliate Centrum / Promotie Centrum vindt het absoluut belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Het Affiliate Centrum / Promotie Centrum spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden, zoals omschreven in dit Privacy Statement. Het Affiliate Centrum / Promotie Centrum respecteert de wet bescherming persoonsregistratie. Deze wet is gemaakt ter bescherming van persoonsgegevens van consumenten. Het Affiliate Centrum / Promotie Centrum stelt advertentieruimte via andere websites beschikbaar voor adverteerders.

Alle informatie die in deze internet advertenties wordt geplaatst, wordt publieke informatie. U dient dan ook de nodige voorzichtigheid te betrachten bij het plaatsen van persoonlijke informatie in deze advertenties.
Het Affiliate Centrum / Promotie Centrum beschermt de privacy van haar adverteerders zo goed mogelijk.

Alle privacy gevoelige informatie, die aan het Affiliate Centrum / Promotie Centrum wordt verstrekt valt onder dit Privacy Statement.
Het Affiliate Centrum / Promotie Centrum gebruikt IP-adressen om trends te analyseren, de site te beheren, om bewegingen van gebruikers te traceren en algemene demografische informatie en andere informatie te verzamelen voor algemeen gebruik. Elke computer op het Internet heeft een eigen Internet Protocol-adres. Een IP-adres is een uniek cijfermatig adres dat de officiŽle locatie op het Internet weergeeft.

IP-adressen zijn niet verbonden met persoonsgebonden informatie.
Tevens worden door het Affiliate Centrum / Promotie Centrum bezoekersstatistieken bijgehouden die het mogelijk maken te bepalen hoe vaak bepaalde pagina's worden bezocht en welke informatie wordt geraadpleegd.

Deze statistieken kunnen door het Affiliate Centrum / Promotie Centrum worden gebruikt om de toegankelijkheid van de site te verbeteren.
Het Affiliate Centrum / Promotie Centrum gebruikt backup- en beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen of herstellen. De website van het Affiliate Centrum / Promotie Centrum bevat links naar de websites van onze partners en naar websites van adverteerders.

U dient te beseffen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het doen en laten van die andere sites met betrekking tot privacy.

Wij raden onze bezoekers aan om op te letten wanneer zij onze site verlaten en om de privacy verklaringen van elke website te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt.
Deze privacy verklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website.
Het Affiliate Centrum / Promotie Centrum zal naar aanleiding van een verzoek van een adverteerder zijn gegevens uit de database verwijderen.

Tevens kan de adverteerder online of via e-mail zijn gegevens (laten) aanpassen, (laten) wijzigen en compleet (laten) verwijderen.
Het Affiliate Centrum / Promotie Centrum behoudt zich het recht voor het Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven .

 

Algemene Voorwaarden | Privacy Statement | Disclaimer | Sitemap | FAQ | Affiliate Links | Contact
All content copyright © 2005 AffiliateCentrum / PromotieCentrum
Alle rechten voorbehouden.